سرانجام پرسش‌های کروبی از ناظران انتخاباتی!

 

سرانجام پرسش‌های کروبی از ناظران انتخاباتی!

شنبه، خیابان جم، روبروی بیمارستان جم، ساعت ۱۴، بساط نهار یک واکسی سالخورده

پیرمرد مهربان به بهانه شیرین کردن دهانم، با اصرار لقمه‌ای از نهارش را دستم داد تا به اصطلاح دست خالی از کنار سفره‌اش نرفته باشم

دیدگاه بسته شده است