آتش سوزی سرکاری «بیمارستان میلاد»

شب گذشته حوالی ساعت ۶:۱۵ در اتوبان چمران حد فاصل تقاطع همت و حکیم از سمت شمال به جنوب در حال عبور بودیم که چراغهای گردان قرمز بسیاری توجه من را به بیمارستان میلاد جلب کرد. گفتم چه اتفاق مهمی این طرفها افتاده که همه آمبولانسهای شهر مجروحان حادثه را به اینجا آوردند؟

یهو متوجه شدم که اینها آمبولانس نیستند بلکه ماشین آتش نشانی هستند و همزمان گفتم  اونجا رو! چه آتیشی! شعله‌های بلند آتش از چند جای مختلف بیمارستان زبانه می‌کشید.

قبل ازشنیدن فریاد وایسا! وایسای من همراه کله شق‌تر از خودم وسط اتوبان ترمز دستیش رو کشیده بود بالا! من با موبایل پریدم پایین و از تپه مجاور رفتم بالا تا اون با دوربین برسه. از جاییکه ما ایستاده بودیم یک دره عمیق و عریض تا محل حادثه فاصله وجود داشت برای همین کمی طول کشید تا بفهمیم سر کاریم!

حین فیلمبرداری متوجه شدیم که صداهایی از بلندگویی قوی در حال پخشه که فکر کردیم بخاطر هدایت این عملیات عظیمه ولی چند ثانیه بعد تقارن جاههایی که آتش وجود داشت و از همه عجیب‌تر فاصله‌های بی‌ربطشون باعث شد بفهمیم که اون بلندگو در حال گزارش کردن توانائیهای نیروی آتش نشانی در اطفاء حریق نمایشیه! دوستم برگشت سمت ماشین رها شده ولی من یکبار دیگه محض به روی خود نیاوردن سرکار رفتنمون٬ چند دقیقه‌‌ای فیلم نزدیکتری گرفتم.

وقتی از تپه می‌اومدم پایین دیدم اتوبان چمران و حکیم بخاطر عظمت حادثه بسته شده و همه وایسادن دارن میگن اَاَاَاَاَاَاَه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه اونجا رو! چه آتیشی گرفته!!!! (و چه عالی که امروزه هیچ اتفاقی از چشم تکنولوژی مخفی باقی نمی‌مونه حتی سرکاریهاش!)

دیدگاه بسته شده است