یک دیدگاه برای “نیست

  1. وحید جان موضع فقط کاریکاتورها نیست. من توی چند منبع مختلف دیدم که تعداد کثیری از مسلمان‌ها نسبت به نمایش تصاویر باستانی پیامبر در صفحه پیامبر اعتراض کردن.

    من در این مورد مفصل‌ نوشتم. نگاهی بنداز:
    http://bamdadi.com/2008/02/18/prophet-photos-in-wikipedia-freedom-or-dishonor/