8 thoughts on “نیست

  1. وحید واقعا خوشکلی اگراجازه بدی حاضرم یک شب میهمان باشی هیج اشکالی نداره یک بارمن یک بارتو

  2. من فکر می کنم که اگه انسان قراره فقط یکی دو روز تو این دنیا باشه وبقیه ی عمرش رو که قسمت اصلی زندگی رو تشکیل میده رو توی یک دنیای برتر زندگی کنه بهتره از چیزی که خدا (یعنی کسی که انسان رو آفریده واز راز و رمز اون آگاهی بیشتری داره)اون رو منع کرده پیروی نکنه اگر چه شایدتوفکر کنی که چون عربها که هیچی حالیشون نیست این دین کامل رو به ما دادن تااز کشور ها استفاده ای ببرند ولی فکر کن اگه این کار رو خدا منع کرده باشه چه جوری می تو نی تو روز قیامت سرت رو پیش خدا بلند کنی یا حتی چه جوری می تونی عذابی که توی این دنیا هم نمیشه کمی از اون رو تحمل کرد تحمل کنی. شاید حرف های من بچه گونه باشه ولی اگه فکر کنی می بینی منطقیه. اگه حرف های من روی تو تاثیر گذاشت وبلاگت روبرای راهنمایی دیگران استفاده کن نه برای گمراه کردن اونا.

  3. ای خدا اگر وجود داری این دوستانی که زرت و پرت میکنند را به درد این اقلیت دچار کن تا بفهمند در این جامعه چگونه به آنها نگاه می شود.

  4. من اکثر مطالب رو خوندم نظر تمام دوستان رو هم به تناسب قبول دارم {چون نظر هر شخصی محترمه} ولی دیدگاه من نسبت به یک همجنسگرا مثل بقیه افراد جامعست به نظر من اوناهم مثل بقیه باید حق انتخاب داشته باشن و مثل بقیه افراد جامعه می بایست در کمال آرامش و راحتی زندگی کنند و ما هم موظیفم به اونها احترام بگذاریم در جواب نظر اون دوستمون هم این مطلب رو اضافه کنم که حساب و کتاب اخروی هر کسی پای خودشه و کسی رو توی قبر دیگری نمیزارن