نیست

به صفحه اول وبلاگ مراجعه کنید

5 thoughts on “نیست

  1. سلام

    امان از دست شما مهندس جماعت. این همه چیز نوشتی ام آر آی رو یادت رفت؟ نقش ام آر آی در تشخیص ترومادر بافت نرم ( چیزی که سی تی و ایکس ری از آن عاجزند) در پزشکی از اون قلب مصنوعی زپرتی که چندان کارایی نداره مهمتره!