همین یک عکس دنیا را بس!

استفاده ابزاری از کودکان در راستای تبلیغ عقایدی که هضمش برای «آدم بزرگها» هم سخته، به اندازه کافی پیام منفی داره، ولی…

image

ولی وقتی تعداد خبرنگاران و عکاسان از تجمع کنندگان هم بیشتر باشه، همین یک عکس دنیا را بس!:

image

بیشتر ببینید: فارس

4 thoughts on “همین یک عکس دنیا را بس!

  1. فقط می تونم بگم متاسفم
    نمیدونم برای کی یا برای چی فقط متاسفم!
    ۴ تا خارجی هم همینا رو می بینن که آبرو واسه ایرانیا یا کلا مسلمونا نمونده…

  2. اگه از همون بچه گی شستشوی مغزی ندن بهشون که وقتی بزرگ شدن این عقاید رو ندارن. البته در ایران هم کم بچه ها شستشوی مغزی نمی شن. حتی بزرگ ها هم میشن.