سبقت وسیله از هدف

 

دیو رود 

هرکس می‌خواهد با آمریکا مبارزه اساسی کند بیاید به این مردم خدمت کند

من تا حالا فکر می‌کردم بخاطر خدمت اساسی به مردم با دشمنانش مبارزه می‌شه

شنیدی می‌گن خدا نماینده آقاست در آسمانها؟

عکس از خبرگزاری مهر

5 thoughts on “سبقت وسیله از هدف