2 thoughts on “نیست

  1. وحید یک نکته اساسی رو فراموش کردی. بسیاری از افراد فضای شیر کردن و شیر خوندن، مطالب وبلاگ رو نمی خونند، براوز می کنند، یعنی بهش سرسرکی نگاه می کنند، یک جمله از سرش، یک جمله از تهش. خوانندگانی که هنوز نمی دونند فید چیه و برای چک کردن آپدیت شدن یک وبلاگ روزی 10 بار بهش سر می زنند، جایی می رند که مطلبش رو بخونند، کامل، کامله کامل. افراد فضای شیر و فریند فید و … بحث کننده های خوبی هستند، اما خوانندگان خوبی نیستند.