یک تصویر با دو تعبیر

خودی - غیرخودی

تصویری دقیقتر با رنگها، فاصله‌ها و مقیاسهائی حساب شده و مثالهای رسانه‌ای در نظرم بود که می‌خواستم با آن به حداکثر کارآئی حضور و موفقیت ایده‌آلترین کاندیدای فرضی انتخابات در ساختار فعلی حکومت بپردازم (میزان توانائی در تغییر شعاع دایره مشارکت مردم در قدرت) ولی با انصراف خاتمی از انتخابات دهم ریاست جمهوری انگیزه‌ای برای ساختنش نماند.

حالا شاید بشود تصویر بالا را از زاویه  بازی وبلاگی علیرضا و فیلترنت ملی ببینیم. شرح هزینه و تبعات همسنگر کردن مردم و منتقد و معاند را اینجا و اینجا بخوانید. برانداز را سایتهای غیر اخلاقی ناقض حریم شخصی ببینید و منتقد را وبلاگهای اجتماعی…

در همان راستای منافع خودت هم صلاح است که همه را با یک چوب برانی عمو جان؟

چند لینک در همین باره:

3 thoughts on “یک تصویر با دو تعبیر