دیپلماسی گروگانگیری

جنتی

از گوینده این حرف:

«دانشجو نمره می‌خواهد و ناچار است دستور حجاب را اجرا کند.»

در مملکتی که به دیپلماسی گروگانگیری در سیاست خارجی هم افتخار علنی می‌کند بعید است که محاسبات صحنه‌آرائیش برپایه همچین استدلالی باشد؟

«آدمیزاد نفس می‌خواهد پس ناچار است به دستور پذیرفتن نتیجه‌ای که به اسم انتخابات اعلام می‌کنیم تمکین کند.»

دیدگاه بسته شده است