در حسرت برخی سیاست‌ها!

قرار است نردیک محل برجهایی که ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هدف حمله تروریستی مسلمانان قرار گرفتند مسجدی ساخته شود ۱۳ طبقه!

پست کوتاه ایمایان در این زمینه را از دست ندهید: «در مدح برخی نمایشها»

چه اشکالی داشت زمانی که سیستان و بلوچستان ایران و افغانستان در آتش خشم ناشی از خراب‌کردن مسجد اهل سنّت می‌سوخت، حکومت ایران برای نمایش هم شده جایی (هرجا) مسجدی برای آنان می‌ساخت و با حضور بزرگانشان افتتاح می‌کرد؟

***

شام جایی مهمان بودم. صحبتی شد در این مورد. عده‌ای می‌گفتند که این کار هیچ‌کس را به اندازه «بن‌لادن» خوشحال نمی‌کند که: دیدید ما برنده این جنگ شدیم. سمبل تجارت جهان را پایین آوردیم و به جایش در قلب کفر مسجد کاشتیم.

گفتم من از دنیای اسلام می‌آیم و چیزی که به چشم من می‌آید فاعل این «کاشتیم» است. برجهایی به اسم الله و اسلام و مسلمینش در سرزمینی منفجر شد ولی پاسخ ساکنینش ساختن مسجدی بود در همان مکان. آن حرکت تروریسیتی چه چهره‌ای از اسلام ساخت و چقدر نفرت از مسلمانان به ارمغان آورد و این حرکت چه تأثیری روی افکار عمومی جهان دارد؟

لشکرکشی اگر می‌کنند نمایششان را هم خوب بلدند.

نه مثل بعضی‌ها که هیچ تهدید عملی برای هیچ کشوری (حتی اسرائیل) نیستند ولی اصرار به چنان رفتار و گفتاری در این زمینه دارند که فقط هزینه همچین تهدیدی را به ملتشان تحمیل می‌کند.

2 thoughts on “در حسرت برخی سیاست‌ها!

  1. اگه ایران خطری برای اسراییل و کشورهای دیگه نداره پس این همه جنگهایی که در این سی ساله به دست جنگ طلبان رژیم و با استقاده از دست نشانده های رژیم یعنی حماس و حز ب الله برعلیه اسراییل انجام شده و بوسیله بقیه مسلمانان کشورهای دیگه مخصوصا مردم ایران حمایت شده و حمله های انتحاری که مردم اسراییل را کشته و زخمی کرده و و روند صلح را به رکود کامل کشانده خطر حساب نمیشه؟ ایران یه کشور جنایتکاریه که دست مردم و دولتش به خون مردم اسراییل آغشته است. به امید خدا وقتی بعد از چند سال دیگه که ایران زیر دست آخوندها موند و کاملا از بین رفت و ویران شد و دیگه قدرت به آشوب کشیدن منطقه را نداشته باشه میبینید که چه آرامشی در افغانستان و عراق و اسراییل و یمن و بعضی کشورهای دیگه ایجاد میشه و میفهمید که ایران و مردم بی فرهنگ و وحشی اش چه خطری برای مردم دنیا هستند. به امید ویرانی ایران اسلامی و مردم فاشیست مسلمانش و برقراری صلح در منطقه.

  2. البته اینجوری که من یادمه، قرار بود در نزدیکی اون محل مسجدی ساخته بشه نه دقیقا در محل برجها. البته باز هم همون تاثیری که گفتی رو داره ولی خفیفتر.