همین یک عکس دنیا را بس!

استفاده ابزاری از کودکان در راستای تبلیغ عقایدی که هضمش برای «آدم بزرگها» هم سخته، به اندازه کافی پیام منفی داره، ولی…

image

ولی وقتی تعداد خبرنگاران و عکاسان از تجمع کنندگان هم بیشتر باشه، همین یک عکس دنیا را بس!:

image

بیشتر ببینید: فارس

نیست

به صفحه اول وبلاگ مراجعه کنید

نیست

به صفحه اول وبلاگ مراجعه کنید