پیش‌بینی خودجوشیدن اقشار مختلف مردم فردا رأس ساعت

وقتی یادم آمد که قرار است با تفسیر جدید آزادی حتی رأی دادن به فلان کاندیدای تأیید شونده توسط شورای نگهبان هم براندازی نرم محسوب شود خودداری کردم و نیامدم بنویسم که:

چطور غائله پرتاب کفش شخصی حقیقی به «جرج بوش» چندین ماه خوراک برنامه‌های تمسخرآمیز رسانه به اصطلاح ملی می‌شود ولی از تحقیر به مراتب سنگین‌تر ایران و رئیس‌جمهورش توسط دیپلماتهای حاضر در اجلاسی جهانی (دوربانی که جز ایران بقیه در سطح وزیر در آن شرکت کرده بودند) ‌و از دست زدنهای عصبی «متکی» و «مشایی» (که در رسانه‌های داخلی به اکثریت حضار تبدیل شدند) واژه‌های «عزت» و «اعتماد به نفس» استخراج می‌شود.

متکی و مشایی در حال روحیه دادن بهم

حجم سلسله خبرهای سازمانی که در راستای شرف‌بخشی به این آبروریزی در حال تولید و پخش هستند هم برای یادآوری تأثیر شوخی خونسردانه رئیس جمهور آمریکا در مورد سایز کفش پرتاب شده انگیزه‌ای نمی‌گذاشت ولی با دیدن این خبر دیگر مرا یارای مقاومت نبود و از پا در آمدم:

فردا رأس ساعت ولی خودجوش

اینها اعترافند یا واژه‌ها معنایشان عوض شده؟

نیست

به صفحه اول وبلاگ مراجعه کنید